Nová zelená úsporám

NZÚ pro rodinné domy platí od ledna 2024 a vztahuje se na všechny instalace fotovoltaických systémů do velikosti maximálně 50 kWp. Maximální výše podpory je 160 000,- Kč.

Příklady dotací nová zelená úsporám 

FVE bez baterie

Vyrobená energie z fotovoltaických panelů se přímo spotřebovává v domácnosti nebo k ohřevu teplé užitkové vody

Další přebytky mohou být ukládány do virtuální baterie – energii spotřebováváte ve chvíli, když to potřebujete

Panely - minimální rozsah jsou 2 kWp podpora začíná na 35 000 Kč

Za každou 1kWp instalovaného výkonu + 8 000 Kč, maximálně však do 10 kWp

Instalace výkonu 10 kWp: dotace na opatření 115 000 Kč dotace celkem

Nespotřebovaná energie putuje do Vaší virtuální baterie

FVE s baterií

Vyrobená energie z fotovoltaických panelů se přímo spotřebovává v domácnosti nebo ukládá do uložiště - baterie

Minimální rozsah jsou 2 kWp + hybridní střídač podpora začíná na 35 000 Kč

Panely - za každou 1 kWp instalovaného výkonu + 8 000 Kč, maximálně však do 10 kWp

Baterie - za 1 kWh + 8 000 Kč, minimální rozsah jsou 2kWp

Instalace výkonu 10 kWp + hybridní měnič + baterie 10 kWh: dotace na opatření  140 000 Kč dotace celkem

Nespotřebovaná energie putuje do baterií

FVE s přebytky energie do tepelného čerpadla

Vyrobená energie z fotovoltaických panelů se přímo spotřebovává v domácnosti, přebytky energie putují do tepelného čerpadla.

Panely - minimální rozsah jsou 2 kWp + hybridní střídač s regulací pro tepelné čerpadlo podpora začíná 60 000 Kč

Instalace výkonu 5 kWp + hybridní měnič s regulací tepelné čerpadlo + 5 kWh baterie: dotace na opatření  160 000 Kč dotace celkem

Nespotřebovaná energie putuje do tepelného čerpadla

NZÚ Light - ohřev vody

Zde je kladen důraz na soběstačnost systému a úspora elektrické energie.

Uzavřený systém tzv. ostrovní fotovoltaická elektrárna

Minimální rozsah jsou 2 kWp, podpora 60 000 - 90 000 Kč

Nový bojler min 45 litrů na 1 kwp fotovoltaických panelů

Instalace výkonu 2 kWp + regulátoru a všech potřebných komponent + baterie 10 kWh: dotace na opatření 90 000 Kč dotace celkem

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Žadatelé dotace

Majitelé již dokončených rodinných domů

Majitelé novostavby rodinných domů před kolaudací i po kolaudaci

Majitelé rekreačních domů a chat

Kolik získáte

Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 35 000 Kč

Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 60 000 Kč

Za každý 1 kWp instalovaného výkonu – 8 000 Kč

Za 1 kWh ele. akumulačního systému – 8 000 Kč

Jak požádat o dotaci – FV-ERGO vyřizuje pro své zákazníky dotaci zdarma

Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR v elektronické podobě dokumentů

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací